[BIN: 0491]

Nøkken som belar

Oppskrift udatert av Peter Andreas Lillebø etter ukjent sanger, Stranden, Sunnmøre .

 Nykkjen han gjekk seg i skræddarens gard
- Våkn upp i edelege drengje -
der saumte han seg klæder både grøne og blå.
- For eg heve sove altfor lengje -
Ekstra opplysninger