[BIN: 0489]

Nøkken som belar

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .

1. Nykken han sette no seg på ein stein
- Våger opp I ædelige drengjir -
so skafte han kjøtt på sine bare bein.
- Fer han har sova tia alt fer lengje -
2. Å hesten den skafte han av hvidan sand
å beksel å sale utav klaraste vand.
Ekstra opplysninger