[BIN: 0483]

Nøkken som belar

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

1. Ska eg misse mitt vene mål
bare for nykkjen han vi' meg få.
2. [Ska eg misse] min vene lund
bare for nykkjen den heiehund.
3. Heiemo kva de sång i li
då såg ho nykkjen på havi skri.
4. [Heiemo kva de sång i] lund
de høyrde dei adde på havsens bund.
Ekstra opplysninger