[BIN: 0482]

Nøkken som belar

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Heiemo kva de sång i lii
-Mæ minni-
de hørde nykkjen i havi skrie.
-Tvæ rosir søve derinni-
2. Nykkjen tala ti styringsmann
du styrer mitt skip på eitt fremmende land.
3. Då en kom på de fremmende land
då skapte han seg i en kristen mann.
4. Han skapte dei kløi bå gule å grøne
sjave skapt'n seg i riddare skjøne.
5. Han (skapte dei klæi bå gule å ) blå
han skapte hest å gullsadel på.
6. Han skapte den rødegullring uppå sin fing
so kjem en so lett i stoga inn.
7. Han skapte den rødegullskor uppå sin fot
so trøen so lett på haddaregov.
8. No hev en komi den dansen kann trøa
no sko en fram den venast kann kvea.
9. Nykkjen dabsa å heimo kva
dei gledest alt fokkji i stogunne va.
10. No æ de beste kvor reiser heim ti se
Hewiemo tek eg på skipe te me.
11. Heiemo gret å va' so vrei
sko' eg fygje nykkjen den lange lei.
12. Hor sko' eg gjera av min kvearelund
nor eg sko fygje nykkjen den heiehund.
13. Heiemo, Heimo still din gråt
du sko mine gullborgjinne sjå.
14. Heimo tenkte mæ sjave seg
tru mine småsnubbur bergjar 'kje meg.
15. Ho stakk nykkjen i sie
odden i hjarta i vrie
16. H(o stakk nykkjen i) holamot
odden vri'e ho i hjartarot.
17. Her ligge du nykkjen fyr hund å ravn
å enno ber eg mitt jomfrus navn.
18. Her (ligge du nykkjen) å du rinder blo
enno rie eg ei møy so go.
Ekstra opplysninger