[BIN: 0481]

Nøkken som belar

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark. .

1. Heiemor begynde på visa å kvea
-Mæ minni -
de sovna alt folkje1 i stogunne va.
-Tvæ rosir sove derinne -
1fokkji
2. Der sovna svennar å der sovna møy
der sovna droningji av Hallingsøy.
3. Heiemor kvo so lengji
sovna dei kåte drengjir.
4. Heiemor kvo de sång i lund
de høyrde nykkjen den heian hund.
5. Nykkjen han [tala] ti st[yrings]mann
de styrer meg inn på kriste land.
6. Heiemor gret sine hendar ho slo
ska' eg fygje nykkjen på salte fjor.
7. [Heiemor gret sine hendar ho] vrei
[ska' eg fygje nykkjen] den lange lei.
8. Heiemor tenkte på ånno rå
tru dei kann 'kje2 duga mi knivanne små.
2Kan dei 'kje
9. Ho ha seg ein sylvutte kniv
den sette ho i nykkjens unge liv.
10. Ho kasta den nykkjen um bor
å sette seg sjov for3 årinn å ro.
3fyri
11. Gud gjeve4 deg søkkje å aldri fljote
å eg må sia mi æra njota.
4gjøve
12. [Gud gjeve deg] søkkje på svarte botne
å eg må trø dansen i min faders loft.
13. Nykkjen han sokk å aldri flaut
Heiemor sia si æra naut.
14. [Nykkjen han sokk] på svarte botn
[Heiemor] trør [dansen i sin faders] loft.
Ekstra opplysninger