[BIN: 0479]

Nøkken som belar

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .

1. Nykkjen sette seg på ein stein
han skapte1 kjøt uppå mannebein.
- Fordi så2 var tiden for lengji-
1so skaper han
2so
2. Han skapte sadel å han skapte hest
så kom han ridande som en prest.
Ekstra opplysninger