[BIN: 0478]

Nøkken som belar

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Han skapte gullringjen kring sin fot
så trør han på kristi gov.
2. Di hente meg fram den meste kann kvea
no æ' en komen den dansen kann trøa.
3. Te svåra Signelill sør under øy
de hentar fram Heimo den vene møy.
4. Ska' eg misse mitt vene mål
bare for nykkjen vi meg få.
5. [Ska' eg misse] min vene lund
[bare for nykkjen] den heiehund.
6. Kvor vi' du nykkjens unge brur vera
hell du vi' nykkjens klæ'i skjera.
7. Eg kann ikkje [nykkjens] kl[æi] skj[era]
eg lyt helle [nykkjens unge] brur vera.
8. Fyri gjekk nykkjen mæ neslegji hår
ette gjekk Heimo mæ falske rå.
9. Heimo tenkte mæ sjave seg
tru min kvasse kniv kann kje hjelpe meg.
10. Nykkjen sokk å alli flaut
Heiemo sea si æra naut.
11. N[ykkjen] sokk ti svarte botn
Heiemo trør dans i sin faders loft.
Ekstra opplysninger