[BIN: 0473]

Nøkken som belar

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Bendik Felland Sveigdalen (Aanonsen), Skafsaa, Mo, Telemark .

1. Heimo kvo de saang i Lond
- Me Minne-
de høirde Nykjen den heie Hond.
-To Rosir sova derinne -
2. Haat vi der paa Khristi Land gjera
naar du kan kje anti kvea hel læsa.
3. Eg vi meg paa Khristi Land gaa
vene Jomfruer vi æg faa.
4. Han skapa Gulringen om sin Fing
saa gjæng han i Stuga in.
5. Te svara Jomfrua i Bænken sat
Heimo kan baa dansa aa kvea.
6. Aa han tok Heimo ti sin Fang
han vi bæra hennar paa Skipe fram.
7. Eg hæv staad for Børse aa Brand
allar agter eg kvenman Hand.
8. Eg he stad for Børse aa Piil
alri agtar eg kvenman Kniv.
9. Nøkjen ha ikje haltala Ord
før sylbonden Kniv i Hjerte sto.
Ekstra opplysninger