[BIN: 0470]

Nøkken som belar

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

  Heiemo kva de sang i Lund
hon vekkjer up Nykkin af Havsens Bund.
Ekstra opplysninger