[BIN: 0469]

Nøkken som belar

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstadukjent sanger, Telemark .

1. Heiemo kvo dæ saang i Li
-Med Minne -
det høyrde Nykkin paa Havi skri.
- Tvo Rosir sove derinne-
2. Heiemo kvo det saang i Lund
dæ høyrde Nykkin den Heiehund.
3. Nykkin tala til Styringsmand
du vender mit Skepi paa Christi Land.
4. Hot vil du deg paa eit Christi Land gjera
naar du kan kje anten syngje hel læsa.
5. Eg vil meg paa Christi Land gaae
vene Jomfrugur vil eg faa.
6. Han skapa seg Klæi baa gul og grøn
sjave seg i ein Riddare skjøn.
7. Han skapa seg Klæi baad gule og blaa
Sadel og Heste til ride paa.
8. Han skapa Gulringen om sin Fing
saa genge han seg i Stoga ind.
9. Nykken tala til Styringsmand
no skal en fram den som kvea kan.
10. Til svara Jomfruga i Benken sat
Heiemo kan baade danse og kvea.
11. Heiemo gjore baade dansa og kvad
der sovna alt Fokje i Stoga var.
12. No maa kvar ein gange heim til seg
saa tek eg Heiemo paa Skjepi med meg.
13. Han tog a Heiemo upi sit Fang
han vil bera hena paa Skepi fram.
14. Heiemo tenkte me sjave seg
tru mine smaa Kvivar dei hjølper kje meg.
15. Eg heve stai fe Boga og Brand
eg agtar aldri ei Kvenfolka Hand.
16. Eg hev stai fe Boga og Pil
eg agtar aller ein Kvenman Kniv.
17. Nykken ha enki halvtala Ord
før sylvbunden Kniven i Hjarta stod.
18. Her ligge du Nykkin du renner Blod
enno trør eg mine Jomfru Skor.
19. Her ligge du Nykkin for Hund og Ravn
enno bær eg mit Jomfru Navn.
20. Ho skadde einki meir for Nykkens Død
ho fasta tri Fredagar for Vand og Brød.
Ekstra opplysninger