[BIN: 0467]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Bykle, Aust-Agder .

1. Men Agnetta sat innmæ Vatlands bru
so kaam der ein havmann av bonden ut.
-Ha ja, so kaam der ein havmann av bonden ut -
2. Forgjyllte va' hass kaape - -
3. Aa høyrer du Agnette hott eg spyrje vi' deg
aa vill' du no fygje av sta mæ meg.
4. Ja kann du berre tenkje hosi gjønni eg vi'
berre eg maatte fygje av sta mæ dig.
5. So støpt' 'n hendes øren so støpt' ['n hendes] mund
so førde han hena paa havsens bund.
6. So livde dei der sammen i aarene ni
der fødde lille Agnette dei sønine tri.
7. Aa Agnette sat seg i vogga aa saang
so hørd' 'o dei Engellanns klokkune klaang.
8. Eg spyre deg kjær havmann eg bee deg dei or
maa eg kaama heimatt ti far aa mor.
9. Aa tenk paa dei store aa [tenk paa dei] smaa
aa tenk allemest paa de i vogga laag.
10. Eg tenkjer kje paa store eg [tenkjer kjer paa] smaa
aa eg tenkjer alleminst paa de [i vogga laag.]
11. Han støpte hennes [øren so støpt'n hendes] munn
so førde 'n si Anette paa havsens bunn.
Ekstra opplysninger