[BIN: 0466]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Telemark .

1. :/: Agnetta ho kaam seg paa Vatterlans bru :/:
aa havmannen kaam seg av baannen ut.
-Ha ja -
2. Aa høyr no Agnetta hott eg vi' spørje deg
aa kaam vi' du fygje av ste mæ mig.
3. Aa høyr du no de hossi gjønne eg vi'
aa eg vi ' no fugje av sted med dig.
4. Agnetta ho sat no paa vogga aa sang
so hørd' 'o dei kjørkje klokkune klang.
5. Agnetta ho frem for sin havmanne staar
aa ba om 'o seg ti kjørkje maatte gaa.
6. Ja høyr du no de hosse gjønne du maa
naar du kaammer atte ti børnene smaa.
7. Agnetta ho kaam seg i kjørkja inn
aa straks derefter kaam moderen ou.
8. Aa høyr no Agnetta hott eg vi' spørje deg
hori hev du no vori aatte aari fraa meg.
9. Aa eg hev no vori paa havsens bunn
aa avla syv sønner i den same stund.
10. Aa havmannen kaam seg i kjørkja inn
aa alle billederne de snudde seg omkring.
11. Haare de va' som de rødeste gull
aa øinene dei va' so frydefull.
12. Aa høyr no Agnetta hott eg vi' seia deg
aa alle smaabørnene dei længter ette deg.
13. Aa lat dei no lengtas dei lengtas' vi'
for no kjem eg aller meire derti.
14. Aa tenk paa dei store aa tenk paa dei smaa
aa tenk allermest paa dei i vogga laag.
Ekstra opplysninger