[BIN: 0462]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Tone Håtveit, Mo, Telemark .

1. Agnetta ho sit seg ne ved havsens bred1
so kaam der ein havmann av bonden ud.
1bund
2. Höyrer du Anetta hott eg spörger dig
aa vi' du no fölga av stede med mig.
3. Höyrer du havmann hott gjönni eg vi'
bar' eg konna sleppe av stede mæ dig.
4. Han stöbte hendes ören hendes mond
so förde han hena paa den Engelanns grond.
5. Agnetta ho sat seg ve2vogga aa saang
so hörd' 'o dei Engelanns klokkune klaang.
2 vi
6. Höyrer du havmann hott eg spörger dig
maa eg no at kyrkja gaa inn.
7. So stöypt' 'n hennes ören
so förd 'n hena paa den havsens bond.
8. Agnetta ho lod seg i kjirken gaa inn
aa straks der efter kom moderen.
9. Höyrer du Agnetta hott eg spörger dig
hor' hev'e du vori so lengje ifraa mig.
10. Eg hev'e vori paa havsens bond
aa avla syv sönner i samra stond.
11. Höyrer du Agnetta hott eg spörger dig
hott fekk du ti gaavur mæ du fölger did.
12. Eg fekk meg ein röde gullring
den beste som konni setjas' paa draanningjens fing.
13. Eg [fekk meg eit] röde gullband
de [beste som konni] hengjas paa draanningjens arm.
14. Höyrer du Agnetta hott eg spörger dig
kvi hev'e du vori so lengji fraa mig.
15. Tenk paa dei store aa tenk paa dei smaa
aa tenk allermest paa dei som i vogga laag.
16. Eg tenkjer kji paa store eg [tenkjer kji paa] smaa
eg tenkjer allerminst paa den i vogga laag.
Ekstra opplysninger