[BIN: 0460]

Agnete og havmannen

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Hæge Postmyr?, Telemark .

1. Agnete sat ved voggen og sang
- Haa haa haa-
so hörde 'o Engelanns klokkune klang.
-Haa haa haa
so hörde 'o E[ngelanns klokkune klang] -
2. Agnete gjekk for havmann aa staa
aa maa eg meg ti kjirken gaa.
3. Ja du [maa deg ti kjirken gaa]
naar du kjem igjen ti börnene smaa.
4. Aa naar du kjæm i kjirken inn
maa du ikkje gaa ti kjær moderstol din.
5. Han stoppet hendes öre han st[oppet] h[endes] mund
so förd han henar paa Engelands grunn.
6. Daa Agnete kaam i kj[irken] inn
daa reste ho ti kjær moderstol sin.
7. Daa Agnete sin moder saag
daa glömd' 'o havmann aa börnene smaa.
8. Havmannen traadte av kjirkedör inn
aa alle smaa billeder dei vendte seg omkring.
9. Höyr du Agnete hott eg spöre deg
naa lyt du fygje heimatt mæ meg.
10. Aa tenk paa dei store aa t[enk] paa dei smaa
aa tenk paa den vesle som i vogga laag.
11. Eg tenkjer aller mei paa store eller smaa
langt mindre paa den som i vogga laag.
Ekstra opplysninger