[BIN: 0459]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1913 av Johanna Berge etter Svein Rui, Fyresdal, Telemark .

1. Gnetta sat fram mæ vuggen aa saang
so hörte ho de egelandske klokkarne klang.
-Haa haa ja -
2. Aa Gnetta ho fram for sin havmann at staa
maa jeg faa lov til den engelandske kirke at gaa.
3. Du maa til [den engelandske kirke] at gaa
vi du kome hjem ti din' börn so smaa.
4. Han stoppet hendes öre hann stoppet hendes monn
so förde hann henar paa den engelandske gronn.
5. Aa Gnetta ho inn igjenom kjyrkedören trenn
hendis moder kom etter i de samre spring.
6. Aa hörer du Gnetta hvad jeg spörger dig
hvor har du vært 8 aar borte fra mig.
7. Jeg haver været paa den engelandske bunn
7 börn har jeg havt med en havmann so from.
8. Hörer du Gnetta hvad jeg spörger dig
hvad gav han dig for æren din.
9. Aa hann gav meg det röde gullband
dæ binns ikke bedre om dronningens arm.
10. Aa hann gav no meg dei syllspennte sko
aa dei hev eg slite me verk aa uro.
11. Aa han gav no meg den syllbydde kniv
aa gud gje hann sat i hass egjo liv.
12. Aa hörer du Gnetta hvad jeg spörger dig
aa vil du kje fölge tilbake med mig.
13. Du tænk paa dei store du tænk paa smaa
du tænk paa det mindste i vuggen laa.
14. Jeg skjötter ei dei store, jeg [skjötter ei dei] smaa
aa jeg skjötter det mindste i vuggen laa.
15. Aa hörer du kjæreste faderen min
hvor har du gjort av aller kjæraste moderen min.
16. Din moder hun er i de engelandske land
hun kommer alldri mere til eder igjen.
17. Aa der gret dei store aa der gret dei smaa
aa [der gret] det mindste i vuggen laa.
Ekstra opplysninger