[BIN: 0458]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1906 etter Rikard Berge etter Lars Bratterud, Lårdal, Telemark .

1. Agnete höyrer du hott eg seie deg
lyster du aa fölgje ivi böljun' mæ meg.
2. Joumenn, joumenn gjer eg saa
kann du före meg ivi byljun so blaa.
3. Agnete ho sat i vogga aa saang
so hörd'o dei engelske klokkune klaang.
4. Han stopped hendes öre han stopped hendes mund
saa förte han hende paa havets grund.
5. Hammaren inn gjenom kjyrkjedynni tren
aa adde smaa bilæte vende seg omkring.
6. Dei græte dei store, dei gr[æte] dei smaa
dei græte dei lille som i vogga laag.
Ekstra opplysninger