[BIN: 0457]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Lars Bratterud, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Agnete høyrer du hott eg seie deg
lyster du aafølgje ivi bøljun' mæ meg.
2. Joumenn, joumenn gjer eg saa
kan du føre meg ivi byljun saa blaa.
3. Aagnete ho sat i vogga aa saang
saa høyrd'o dei engelske klokkune klaang.
4. Han stopped hedes øre han stopped hendes mund
saa førte han hende paa havets grund.
5. Hammaren inn gjenom kyrkjedynni tren
aa adde smaa bilæte vende seg umkring.
6. Dei græte dei store dei græte dei smaa
dei græte dei lille som i vogga laag.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge LIV, 70 (NFS, kopi) med overskrift Agnete og havmannen Under oppskrifta står ("Ho vill ti kyrkje denne dagjen" Lars Bratterud Eidsb[org] etter mori) 06