[BIN: 0456]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1892-93 av Hans Jacob Aall etter Tone Tormodsdotter Lintveit, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. Havmanden op af Vandet steg bekledt me Tang
hans Øine var vide, hans Tala var sød som Harpeklang.
-Men vogte dig, vare dig vel min Ven
for de falske Manfolk -
2. Liden Gunvor du plager mig baade Nat og Dag
med Elskovssind
mit Hjærte det bliver saa Sjælevansmekt,
kom vær du min.
3. Liden Gunvor rek ud din Snehvide arm paa Havmands Tro
saa trykker jei den til min brændendes Barm saa faar jeg Ro.
4. O er da min Arm saa inderlig til Trøst aa Ro
kom Havmand, kom snart og ta dem begge to.
5. Saa trak han hende af stillan Bred alt med en Smil
hans Latter var Storm og Fiskerne græd for Gunvors Liv.
Ekstra opplysninger