[BIN: 0455]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1883 av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Telemark .

 "Så va dæ ei vise om Havma'n som hadde tikji ei. Så ba ho seg fri å kom te kjørkja. Der kåm Havman etter 'o, men eg kjem ikkje ihug, anti 'n fekk 'o tebers hell hosse dæ for."
Ekstra opplysninger