[BIN: 0450]

Agnete og havmannen

Oppskrift i første del av 1900-talet av Torleiv Hannaas etter Olav Eivindsson Austad, Bygland, Aust-Agder .

1. Haggnete hu sat på den engelske bro
så kom der ein havvmann fra bunden opp.
-Å hå ja
så kom der en havmann va bunden opp -
2. Høyr du Haggnete vad jeg siger dig
om du vil nå vær allerkjærasten min.
3. Han stopped hendis øri han stopped hendis mund
så førte han hende på den engelske bund.
4. Haggnete hu sat1 der i 8 år
7 sønner haver hun der med havmanden fromm.
1 va
5. Haggnete hu sat innmed vuggen å sang2
så hørte hu de engelandske klokker hvor de klang3.
2 spann
3 sang
6. Høyr du min havmand hva jeg siger dig
7. Han stopped hendis øri å stopped hendis mund
så førte han hende på den engelandske grund.
8. Å jeg haver været på den engelandske bund
7 sønner har jeg der med den havmand så from.
9. Høyr du no Hagnete hvad jeg siger dig
dine små børn de længes efter dig.
10. Å lat da lengjast so mykje da vi
nei alli so kjæme eg no meiri ti deg.
11. Gret jor da store å gret jor da små
å gret jor de lisle i vogga de låg.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BFS T. Hannaas 407, 59 (NFS, kopi) med overskrift Haggnete (Olav Eivindsson) Tillegg og rettningar: 1.2 fra er retta til va; 2.2 engelske er retta til engelandske, etter bund står grund; 6.1 over lina står so bad ho an; 7.1 å er retta til han; over str. 8 står So spurd mori kor ho hadde vore; etter str. 8 står So va ho i kyrki. Og ble for lenge. Så kåm an; Over str. 11 står So mått u reise; 11.2 over i står som streka ut; str. 8 står til sist i oppskrifta men med tilvisingsteikn.