[BIN: 0448]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Søvei Halvorsdotter Hågåviken, Telemark .

1. Agnetta sto på høieloftsbro
ho såg den havmann til seg kom.
2. Hør du Agnetta hvad jeg siger dig
vi' du følgje i have me mig.
3. I have va' ho i 8 år
7 sønner ho me den havmand fik.
4. Ja du må deg til kjerken gå
når du kjem at ti børnene små.
5. Han stopped hendes øre, han stopped hendes mund
så førde han hende på Engelands grund.
6. Agnettta hun gik sig ad kjerkedøren frem
hendes moder efter i same stund.
7. Hør du Agnetta hvad jeg siger dig
hvor haver du været i 8 år.
8. Da var jeg mig på havsens bund
7 sønner jeg med den havmand fik.
9. Tænk på dem store og tænk på dem små
tænke på de lille i vogga låg.
10. Hans hår det skinner som det spundet var af guld
hans øien de vare så frydefuld.
11. Eg tænk' ikkje på dem store å i[kkje] p[å] d[em] sm[å]
å ikke [på de lille i vogga låg].
Ekstra opplysninger