[BIN: 0447]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Hæge Olavsdotter Dalen, Øyfjell, Rauland, Telemark .

1. Agnetta gjekk seg på høian bru
så kom der nå ridendes en havmand så fin.
-Hå hå ja, hå ja
så [kom der nå ridendes en havmand så] fin -
2. Å høyrer du Agnetta fauer å fin
å vil du følge m[ig ned på havsens] bund.
3.Å ja så mænd det vil jeg så
å vil du føre m[ig ned på havsens] bund.
4. Han stopped hendes øren han stopped hendes mund
så førde han hende på havsens bund.
5. Hun var udi havet i 8 år
og havde med den havmand 7 børn så små.
6. Agnetta sad seg på vuggen å sang
så hørde hun de engellandske klokker hvor de klang.
7. Agnetta ind for sin havmand at stå
kan jeg nu få lov udi kirken at gå.
8. Å ja såmænd det må du så
vil du komme hjem til dine børn så små.
9. Han stopped hendes øren h[an] st[opped] h[endes] mund
så førde han hende på Engelands grund.
10. Agnetta ind af kyrkjedøra tren
der fik hun se kjære moderen sin.
11. Å høyrer du Agnetta fauer å fin
hvor har du vært så lenge fra moderen din.
12. Jeg var udi havet i 9 år
og havde med den havmand 7 børn så små.
13. Høyrer du Agnetta fauer og fin
hvad gaver fik du da ut for æren din.
14. Han gav mig et syllbeslagen skrin
det bæres ikke bedre for dronningen inn.
15. Han gav mig en syllbeslagen kniv
krist give han sad i hans unge liv.
16. Havmannen ind af kyrkjedøren tren
og alle de små billeder de vendte sig omkring.
17. Høyr du Agnetta f[auer] og f[in]
vil du ikke kjem til børnene din.
18. Å nei så men det vil jeg ei
jeg vil ikke hjem til børnene min.
19. Tænk på de store og tænk på de små
tænk på den lille som i vogga låg.
20. Inkje [på de store og inkje på de] små
inkje på [den lille som i vogga låg].
21. Havm[anden] blei nå så splintrandes vrei
han flaug upp i lufti i ein flintestein.
Ekstra opplysninger