[BIN: 0446]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Gonill Aslaksdotter Øyuvsåsen, Mo, Telemark .

1. Antonetta, Antonetta på bergji sto
-Fuglane de sjunge -
å bergemann ved hendes side sto.
-Skjønneste Antonetta1 -
1Antonette
2. Å bergemann tala te kjærasten sin
å vi du meg i bergje fygje inn.
3. Nei eg vi kje deg i bergje fygje inn
men eg ville vera mæ kjær moderen min.
4. Å Antonetta ho tala berg[emann] så
hvad giver du mig til en morgengåve.
5. Jeg giver dig en kåpe blå
å gulle ligg ette kvår den trå.
6. Antonetta gjekk seg på kjerkegår
so slog ho ut sitt gullfager hår.
7. Antonetta gik i forgylden bur
så klådde ho seg i pureste gull.
8. Antonetta gjekk seg i kirken inn
so reiste ho seg i stolen te moderen sin.
9. Å moderen tala te datteren sin
hvi er I så bleg over nasen din.
10. Det er vænte eg er bleg over nasen min
syv år har eg vært i bergje inn
syv sønner har eg hatt mæ bergemann min.
11. Antonetta gik seg o kirken ud
å bergemann ved hendes side stod.
12. Antonetta, Antonetta på bergji sto
so høyrde ho Danemarks kirkeklokker slo.
13. Antonetta engang på bergje sto
då høyrde ho Norges kjyrkeklokkur slo.
14. Å bergemann tala te kjæresten sin
den yngste søn han græder efter dig.
15. Ja lad den græde, den græde vil
men jeg vilde vera mæ moderen min.
16. Å bergemann slog 'a ved rosens kind
so drog 'en 'a dø i bergje inn.
Ekstra opplysninger