[BIN: 0444]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr . Mo, Telemark .

1. Agnetta 1 hun ganger sig på Vattelands2 bru
-Ha ja -
so kom der ein hommand3 frå bonden ut.
1 Agenetta
2 Vattelens
3 hovmann
2. Hører du Agnetta hvad jeg spørger dig
vilde du fylge av steden med mig.
3. Ja så men så vilde jeg de
kunde jeg komme av steden med dig.
4. Han stopped hendes øren, han stopped hendes munn
så førde han hende på havsens bunn.
5. Agnetta hun sette sig på vuggen å sang
så hørde ho de engellands klokkunne klang.
6. Agnetta hun ganger fyr hommann å stå
må jeg mig at kirken gå.
7. Ja så men så må du de
når du kommer hjemad til børnene små.
8. Han stopped [hendes øren, han stopped hendes] munn
so førte h[an] h[ende på Engelands grunn.
9. Agnetta hun sig igjenom kyrkjedynne trein
hendes moder efter i samma renn.
10. Hører du Agnetta hvad jeg spørger dig
hvor haver du været i åtte år fra mig.
11. Jeg har då været på havsens bunn
og avlet 7 sønner i samma stund.
12. Hører du Agnetta hva j[eg] sp[ørger] dig
hvad fik du i foræring av feste til bruden den.
13. Eg fekk meg eitt rødegullband
de stoltaste kann komma i dronningens hånd.
14. Hommanen seg igjænom kyrkjedynne trein
og alle små bilet de vendte seg omkring.
15. Hass håri de va' som rødeste gull
hass øien de va så dydefull.
16. Hører du Agnetta hvad jeg spørger dig
og alle små børn de længes efter dig.
17. Lat dei lengest dei lengest vil
alli so kommer jei mere dertil.
18. Tænk på dei store å tænk på dei små
å allerminst de i vugga låg.
19. Eg tenkjer 'kje på st[ore] e[g] t[enkjer 'kje] på sm[å]
og allermest de i vugga låg.
Ekstra opplysninger