[BIN: 0439]

Agnete og havmannen

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, Bø, Telemark .

1. Antonetta, Antonetta på berget sad
-Fuglene dei sjunga -
bergemannen ved hendes side stod.
-Skjønneste Annetonetta -
2. Å bergema'n tala te kjærasten sin
følg du med mig i bergje inn.
3. Eg æ nå 'kje allerkjærasten din
eg æ en jomfru båt' fager å fin.
4. Så tok han hende ved hviden hand
så ledte han hende i bergje inn.
5. Bergemannen talte te moderen sin
skjænk Antonetta et horn med vin.
6. Den første gang hun af hornet drak
både Norge å Danemark har eg forladt.
7. Den anden gang hun af hornet drak
både syster å broder så har eg forladt.
8. Den tre'e gang hun af hornet drak
både fader å moder så har eg forladt.
10. Antonetta tala te vermoder sin
fer eg lov at gå i kjørkja inn.
11. Ja vel må du i kjørkja gå
men tag ei bedsteklæder på.
12. Å når kjeme på kjerkegår
slå ei ut ditt fagre hår.
13. Å når du kjeme ad kjerken inn
gå ei ad stolen til moderen din.
14. Antonetta ho gjekk seg i højenloft
så tog hun sine bedsteklæder på.
15. Å som hun kom på kjerkegår
så slo ho ut sitt fagre hår.
16. Å som hun kom i kirken inn
så gjekk ho ad stolen te moderen sin.
17. Antonetta, Antonetta kjære datteren min
hvi er du så bleg om næsen din.
18. Jeg må vel være bleg om næsen min
syv sønner så har eg med bergemannen min.
19. Antonetta, Antonetta allerkjærasten min
din yngste søn han græder efter dig.
20. Lad græde, lad græde hvem som vil
nu vil jeg bli med moder min.
21. Så slo han hende på hviden kind
så bar han ho dø i bergje inn.
Ekstra opplysninger