[BIN: 0437]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Kari Olsdotter Gunvorskaasa, Bøherad, Telemark .

1. Antonetta, Antonetta på bjerget så
-Fuglene sjunge -
bjergemanden ved hendes side stod
-Skjønneste Antonetta -
2. Så tog han hende ved hviden hånd
så ledte han hende i berget ind.
3. Bergemanden talte til moderen sin
skjænk Antonetta et horn med vin.
4. Den første gang som hun af hornet drak
både Norge og Danmark så har eg forladt.
5. Den anden gang som hun af hornet drak
både syster og broder så har eg forladt.
6. Den tredje gang hun af hornet drak
både fader og moder så har eg forladt.
7. Og når du vil at kjerkegår
tag ei dine besteklæder på.
8. Og når du kjem på kjerkegård
slå ei ut dit fagre hår.
9. Og når du kjem ad kjerken ind
gå ei ad stolen til moderen din.
10. Antonetta hun gjek seg i høienloft
så tog hun sine besteklæder på.
11. Og som hun kom på kjerkegård
så slog hun ut sit fagre hår.
12. Og som hun kom i kirken ind
så gik hun ad stolen til moderen sin.
13. Antonetta, Antonetta kjære datteren min
hvi er du så bleg om næsen din.
14. Jeg må vel være bleg om næsen min
syv sønner så har eg med bergemanden min.
---------------------------------------------
---------------------------------------------
15. Så slog han hende på hviden kind
så bar han ho død i berget inn.
Ekstra opplysninger