[BIN: 0434]

Kjempene på Dovrefjell

Oppskrift 1906-07 av Catharinus Elling, ukjent sanger, Grungedal, Vinje, Telemark .

1. Paa Dovrefjeld i Norge
laa de Kjæmper uden Sorg.
-Men hvem skal føre vore Runer
men vi det ei selv maa -
2. Der var saa mangen Kjæmpe bold
Dronning Ingeborgs Brødre alle tolv.
Ekstra opplysninger