[BIN: 0433]

Kjempene på Dovrefjell

Oppskrift 1851 av Ludvig Mathias Lindeman etter Anne Jonsdotter Gånvæljur, Haukeli, Vinje, Telemark .

 Paa Dovrefjeld i Norgje
laa der Kjæmper uden Sorg.
-Men hvem skal føre vores Runer
mens vi selv ei maa-

Ekstra opplysninger