[BIN: 3495]

Ungen Sveidal

Oppskrift 1913 av Johanna Bugge Berge etter Hæge Kilan (Findreng), Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Du tar ikkje kasta stenen
aa kaste den1 efter meg
der sidder ei Jomfru i fremmede [land]
ho lenges fast efter dig.
1han
2. Du sko ikkje sømnen sove
aa ikkje sømnen faa
før du ha løst den skjønne jomfru
som ligger for dig i attraa.
3. Aa er de onge Svegder
aller kjæraste sonen min
aa vil du saa gjerne faa gode raad
av aller kjæraste moderen din.
4. Aa haver du fanget st[emoder]
aa hun [er dig] saa haard
aa haver ho [kastet runer] paa deg
paa den du aller saag.
5. Aa ho æ lakt i lang attraa
for den ho aller saag
aa svennen heter Svegder
so vitt gaa sagn derfra.
6. Aa [æ ho lagt i lang attraa
for den ho aller saag
o svennen heder Svegder]
her sko du 'n sjaa.
Ekstra opplysninger