[BIN: 3494]

Ungen Sveidal

Oppskrift 1913 av Johanna Bugge Berge etter Svein Rui, Kleivegrend, Fyresdal, Telemark .

1. Dæ va ongan Svegder
hann vilde mæ bollen lege
aa bollæn den driv i jomfruvens bur
dæ gjore hass kinn blek1.
-Du talar dine ori væl -
1bleik
2. Bolden den drev i jomfruens bur
aa stenen efter gikk
men før han utav bure gjikk
stor sorg i hjerte hann fikk.
3. Du tørs ikke kaste med bolden
aa kaste den efter mig
der sidder en jomfru i fremmende land
ho lenges fast efter dig.
4. Dæ sider der mine gode hovmenn
aa drikker mjø aa vin
aa med jeg gaar i fjeldet ud
aa tale med moderen min.
5. Det var unge Svegder
hann tager allt til at kalde
saa det rivna i mur aa malmorsten
aa dei høie bjerge dei falde.
6. Hvem er som tør mig vekke
aa bruge slige ord
kvi maa eg ikkje med freden sove
alt onder den sorte jord.
7. Det er Svegder aller kjæreste sønnen din
han vilde so gjerne faa gode raa
av kjære moderen min.
8. Jeg haver fanget stemoder
aa hon æ mig so haard
ho ha kastet mig røner paa
for den eg aller saag.
9. Aa haver du fanget stemoder
aa hun ær dig saa haard
aa hon ha kastet de [røner] paa
for den [du aller] saag.
10. Aa jeg skal give dig snekken
aa den sko være dig god
den ganger so væl paa grønen eng
som paa den vilde fjor.
11. Aa jeg skal give dig folen god
aa den skal bære dig frem
der ganger so væl paa v[ilde] fj[or]
som [paa den] g[rønen] eng.
12. Jeg skal gjeve dig dukjen
er gjort av ager-ull
aa hver den mat du ønsker deg
skal staa paa bordet fullt.
13. Jeg skal give dig hornet
dæ er belagt mæ gull
aa hver den drykk du ønsker deg
skall staa for deg dyran full.
14. Jeg skal give dig sverdet
er hert i dragjens blod
aa ihvor du ganger i marken ud
dæ lyser som en sol.
15. Aa jeg skal give dig dyban hornet
dæ er belagt mæ staal
aa hvor du ganger i marken ud
so lyser de som ei[t] baal.
16. So vunde de upp sitt silkesegl
so høit i forgyllte raa
dei lete de inkje strike ne
før dei hede-landet saag.
17. De lettede seigel aa anker
allt paa den hvide sand
aa [dæ] va onge Svegder
hann trinade frøste paa land.
18. De va unge Svegder
hann [trinade første paa] land
aa de va dæ fysste hann møtte
dæ va ein gamal graa mann.
19. Aa høyrer du de du gamle mann
aa hott eg spyre deg
er noken kongje paa dette land
du dyle de ikkje for meg.
20. Her er en kongje paa detti land
aa hann [ha] 'kje dotteren uden en
aa ho æ lakt i lang attraa
for den ho aller saag.
21. Aa sveinen heder Svegder
so vill2 gaa sagnen derfraa
aa hann æ lakt i lang attraa
for den hann aller saag.
2vide
22. Mitt uti den jomfrus gaar
der stander ei store lind
aa er du den onge Svegder
saa gakk so dristeleg did inn.
23. Husi dæ æ av graa malmerstein
aa takje de æ av bly
aa æ du onge Svegder
du tar slett ikkje fly.
24. Der fall louv a linde-tre
aa grase ne paa jor
aa dei bjønnane aa løvane
dei fall den herre til fot.
25. Eg haver ikkje dotter foruten en
aa ho æ lagt i lang attraa
alt for en ungersven
for den ho aller saag.
26. Aa æ ho lagt [i lang attraa]
for den ho [aller saag]
aa svennen heder Svegder
so vidt gaar sagn derfraa.
27. Aa æ ho lagd i lang attraa
for den ho aller saag
aa svennen heder Svegder
aa her sko du 'n sjaa.
28. Silkjen aa den skarlakjen rø
han blev over jorden brett
aa so blev den skjønne jomfru
inn for onger Svegder lett.
29. Vil du lade deg døpe
aa tage ved den kristeleg tro
aa vil du følge til Danemark
hos ongen Svegder at bo.
30. Jeg vil lade mig døbe
aa tage ved den [kristeleg tro]
aa jeg vi fygje ti [Danemark]
hos [ongen] Svegder [at] bo.
31. Om søndagen lod hon hos sig døbe
aa tage [ved den] kristeleg tro
om maanas dagjen deretter
daa let ho sitt bryloppe bo.
32. Aa det va onge Svegder
so væl holdt hann sine or
aa hann tok daa den gamle mann
aa sette 'n øverst for bor.
Ekstra opplysninger