[BIN: 3492]

Ungen Sveidal

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Hæge Kilan (Findreng), Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. De va unge Svegder
han skulde med bolden lege
o bolden den drev i jomfruens bur
det gjorde hans kjinder blege.
-Du talar dini ori væl -
2. O bolden den drev i jomfruens bur
o stenen efter gjikk
men før han ut av buret gjekk
stor sorg i hjerte han fikk.
3. Du tørst ikke kaste med bolden
og kaste den ikkje efter mig
der sidder en jomfru i fremminde land
som længes fast efter dig.
4. Du skal ikkje søvnen sove
o ikkje roen få
før du hev fengje løst den skjønne jomfru
som ligger for dig i attrå.
5. De sider her mine gode hovmænd
o drikker båte mjø o vin
o mæ eg ganger i fjeldet ud
at tale med moderen min.
6. Det var unge Svegder
han tager alt til at kalde
de rivna i mur o i marmorsten
o dei høie bjerge dei falde.
7. Hvem er som tør mig vekke
og bruge slige or
kvi må eg ikkje mæ freden sova
alt under den sorte jor.
8. Det er unge Svegder
allerkjæreste sønnen din
jeg vilde så gjerne få gode råd
av kjære moderen min.
9. O er de unge Svegder
a[llerkjæreste] s[ønnen] min
o vil du så gjerne få g[ode] r[åd]
av kj[ære] m[oderen] din.
10. Jeg haver fanget stemoder
og hun er mig så hård
hun haver kastet mig runer på
for den eg aller såg.
11. Og haver du fangit stemoder
og er hun dig så hård
og haver hun k[astet] dig r[uner] på
for d[en] du a[ller] såg.
12. Og jei skal gjive dig snekken
o den skal være dig go
den ganger så vell på den grønne eng
som på den ville fjor.
13. O jei [skal gjive dig] folen
o den sko bera deg frem
den ganger [så vell på den] ville fjor
som på den grønne eng.
14. O jeg skal gjive dig dugen
æ gjort av agerull
o hver den mad du ønsker dig
skal stå på bordet aldeles fult.
15. O jeg [skal gjive dig] hornet
det er belagt med gull
o hver den drykk du ønsker dig
skal stå for dig dyran full.
16. Jeg skal [gjive dig] sverdet
er hært i drageblo
o hvor du ganger i marken ud
så lyser de som ei sol.
17. O jei [skal gjive dig] dyban-hornet
det er belagt med stål
o hvor [du ganger i marken ud]
så lyser det som eit bål.
18. So vunne dei upp sitt silkjesegl
so høit i forgjyllte rå
dei lete de ikkje strike ne
før dei hede-lande såg.
19. De lettede seil o anker
alt på den hvide sand
men de va unge Svegder
han trina der fysste på land.
20. De va unge Svegder
han trina der f[ysste] p[å] land
o de va de fysste han møtte
de va ein gamall grå mann.
21. Å høyre du de du gamle mann
o hott eg spyre deg
æ her nokon kongje på dettæ land
du dyle de ikkje for meg.
22. Her æ ein kongje på dettæ land
men han haver ikkje datteren uden en
o ho æ lagd i lang attrå
for den ho aller såg.
O svennen heder Svegder
så vidt går savnen derfra.
23. Å æ ho lagt i lang attrå
f[or] d[en] h[o] a[ller] såg
o svennen heder Svegder
o her sko du en sjå.
24. Mitt uti min jomfruens går
der stander en store lind
o æ du de unge Svegder
so gakk so dristeleg inn.
25. Der fallt lauv o der fallt grav
der under linderot
o dei løvunne o dei bjønnanne
dei fallt den herre ti fot.
26. Husi de æ av grå marmorsten
o takje de æ av bly
o æ du de unge Svegder
so gakk so dristeleg inn.
27. Å æ de no sant
som du meg seier
at eg bli kongje på detti land
til greve så gjør jei dig.
28. Jeg haver ikke datteren uden en
og hun er lagt i lang attrå for den hun aller såg
o svennen heder Svegder
så vidt går savnen derfra.
29. Å æ ho lagt i lang attrå
for den ho aller såg
o svennen heder Svegder
o her sko du 'n sjå.
30. Silkjen o den skarlakjen rø
den blev over jorden bredt
så blev den skjønne unge jomfru
31. Og vil du lade dig døbe
og tage ved den kristelig tro
og [vil du] følge til Dannemark
hos unge Svegder at bo.
32. Og jeg vil lade mig døbe
og tage den kristelig tro
og [jeg vil] følge til Dannemark
hos unge Svegder at bo.
33. Um sundagjen lod hun sig døbe
og tage ved den kristelige tro
o månasdagjen deretter
då let ho sitt bryllaupe bo.
34. Å de va unge Svegder
so væl heldt han sine or
han tok no den gamle mannen
o sette han øverst for bord.
Ekstra opplysninger