[BIN: 3489]

Ungen Sveidal

Oppskrift 1869 av Ludvig Mathias Lindeman etter Samuel Hansen Hellen, Vestfold .

 Guldbolden saa skulle de lege
Guldbolden saa skulle de slaa
Guldbolden drev udi fremmed Land
til den han aldrig før saa.
-Du taler dine Ord vel -
Ekstra opplysninger