[BIN: 3487]

Ungen Sveidal

Oppskrift 1863 av Ludvig Mathias Lindeman etter Tone Marteinsdotter (Kolberg), Lårdal, Telemark.

 Aa det var unge Svegder
han skulde mæ Bolden lege
aa Bolden drev i Jomfruens Skjød
det gjorde i Kjindene blege.
-Du tala di Ori vel-
Ekstra opplysninger