[BIN: 3486]

Ungen Sveidal

Oppskrift 1860 av Ludvig Mathias Lindeman etter Lars Haraldsson Kåsi Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark.

 Ja dette var unge Svegder
han skulde Bolden lege
ja Bolden drev i Jomfruens Skjød
dæ giorde hendes Kinder blege.
-Du taala dine Ord vel -
Ekstra opplysninger