[BIN: 0418]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av R. Berge etter Rønnaug Hommen, Kviteseid, Telemark .

1. Her sitt du Kongje drikke mjø aa vin,
R(ikeboll) reiser mæ datteren din.
("De va' en fælingje den Rikeboll, du kjende vel ti de? Han kaam aa tok dattra av Kongjen")
(Aa han gredd' seg a fer di)
2. Daa de kaam i grønnanlund
Der lyster R(ikeboll) aa kvile en stund.
3. Han breidde ut si kaape blaa,
so fødde ho to sønner smaa.
Ekstra opplysninger