[BIN: 0417]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

1867 av S. Bugge etter Targjei Trondsson Mogjen,
Mo?, Telemark
.

1. Veneros tjener i kongens går,
han tener fy 'a Syllbor, dæ vene mår
Du æ' den, du æ' den, jeg1 ha2 tinga i min ungdom.
1har
2tinget afvekslende
2. Han tener inkje fy onnå (ånno) løn,
bare (berre) fy 'a Syllbor, ho æ' 'en så skjønn3.
3(Det følgende om, hvorledes Veneros faar Syllbor med sig, sang han som Visen om Riboll og Gullbor)
3. Høyrer du Syllbor eg talar ti deg
lyster du av landi burtfygje mæ meg?
4. Eg lyster nokk (burtfygje mæ) deg
men her æ' so mange som voktar på meg.
5. Meg voktar4 moder å meg voktar moder
meg voktar syster å yngste broder.
4moder overstreket, over står fa'
6. Lat dei vokte dei vokte vi'
du må fygje um du sjov so vi'.
7. Syllbor ho samler sitt gull i skål
Veneros salar ut gangaren grå.
15. Her site du True drikk mjø å vin
Veneros reiser mæ festemø di.
16. Høyrer du falske Pål du bera skam,
du hev logji på so mang ein mann.
17. Du leita uti å dei leita inni
inkje va' Syllbor ti å finne.
18. Kungjen måtte tromme ivi all sin går
ette a Syllbor de vene mår.
19. Når dei kom seg udved rosenslund,
då hørde dei som ein hestetoml.
Når dei kom seg på hede,
der møter dei 'en falske Pål greve.
Høyere du Veneros hot eg spyrje deg:
hor heve du funni den du flyte mæ deg?
Eg hev kje logji å slett inkje stoli,
de æ' min yngste broder eg fører han (uleselig)
Syllbor du tar inkje skyggje unde skinn
eg kjenner fain dine moder me kinn.
d'æ' mi Syster mæ klostri hev vori.
20. Syllbor ho glåper seg att ivi hær
då såg ho si fairs fær.
21. No ser eg min faders høian hest
og så den riddar som mig har fest.
22. No ser eg min moders forgylte lu
han hev 'kje vore på si' ho va brur.
23. Saa lyfter 'en Syllbor i eikjetopp,
så der sill' ingjen slett nå derupp.
24. Han la' eitt tusend i fyste grav,
han la' tvo tusend i anden grav.
25. =6 Kun: tri -(tredje)
26. Så gådde han falske Pål i (unde) eikji (e) satt,
så hoggje han hånom i lytinne tvo.
27. Så lufter 'en Syllbor o Eikje ne:
"No hev (har) du sta'i dusten, kjær søten min."
Ekstra opplysninger