[BIN: 0416]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av T. Hannaas etter M. Æptestøl, Fjotland, Kvinesdal, V.-Agder .

 
Ekstra opplysninger