[BIN: 0415]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1909 (1910) av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, Åseral, Vest - Agder .

 "Veneros tente i kongens går
i fjorten daga o femten år."
Ekstra opplysninger