[BIN: 0412]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av T. Hannaas etter ukjent sanger, Bykle Setesdal A.- Agder .

1. "Høyre du stols Gullbor hott eg seie deg:
-Fyri våi -
Lyster du av landi å reise mæ meg?
-Fyri londo1 so ville vi råde. -
1låndo
2. Eg ska føre deg ti de land
at der renne' vin som her renne' vann.
3. Å eg ska føre deg på den øy
at du ska lova å alli døy."
4. "Inkje' eg tori å inkje' eg må
her æ so mange meg vaktar på."
5. "Sko hesten din å snu hakanne fram
so rid du so lett yvi Skjeidels strond."
6. Å Gullbor ho pakka sitt røde gullskrin,
å Rideboll sett' a' på gangaren sin.
7. So møter dei ein gamall mann:
"Å kjære mi Gullborg hott heve du gjort,
som reiser av gard(en) frå i frå sin mor?
8. Eg kjenne deg vi å eg kjenne deg må
eg tente din fader i femten år."
9. "Å eg ska gjeva deg raue gullband
vi du kje' bera den boi framm."
10. "Her site' du kongje drikk mjø å vin
å Rideboll reiser mæ dotteri di."
11. Å Gullbor såg seg att yvi2 hær,
då såg ho heile sin faders hær.
2ivi
12. Å Rideboll att yvi lendi såg
han såg inkje skogjen men brynjunn blå.
13. Rideboll, Rideboll still ditt svær!
min kjære fader æ anna vær."
14. Rideboll, Rideboll still din kniv!
de kostar anna min broders liv."
15. Å Gullbor ho ha inkje halvtala or
fy3 Rideboll, ha fengje sitt banesår.
3
16. Å Rideboll riste sitt bloutte svær:
"Ha du kje vor' Gullbor, du ha de vor' vær."
17. Å Rideboll riste sin bloutte kniv:
"Ha du kje vor' Gullbor, de ha sota ditt liv."
18. Dei rei igjenom den grøne lund,
der kom4 kje eit or av deiras munn.
4kåm
19. "Du5 tar kje undrast at ho æ bleik,
for ho hev sett sa har ein leik."
5(eg)
20. "Eg hev inge meir me Gullbor haat
hell mjuke armen um halsen lagt:
21. "Å Rideboll døi fy hanen gol,
å Gullbor døi fy rann sol.
Ekstra opplysninger