[BIN: 0411]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1784 av Svend Aadnessen Hommedrome etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aler Komi saa Liden Een Baad
Saa Rægskelig monne hand Roe
de skøde Efter hannem med hvassen Piile
og ingen Kunde ham Naae
det Vinder den Rige Ribolt en Eyne
2. Kongen af opsal vender seg
og seer hand udi den sø
hiset ser en Ryse galen man
hand seyl staar fuglen fley
det binder
3. Jeg er ingen Rysgalen man
men mig tvinger havsens nød
drage haver bort mit meget Røde guld
Tyi var Jeg heler død
de
4. Er det aller som du siger af
du døllie det ikke Til skade
sige os af det Fedreland
Jeg ser saa mangt et orlog skib
det under derres
5. aller han hug fast mere hand skiød
Hand sprang Kongens snecke
Konge hand blegnet som et liig
under sit for giølte teke
det vinder hand Riga Riibolt den eenne
6. Tak have Roge Ribolt
hand var saa sterk i Favn
h slog alleer i h m u
st h K d i ~
d ~ d h f e
7. aller Kom J saa liden Baad
saa Raskellig monne hand Roe
de skiøde til hanem med Vasen straale
honem kunde det vinde
8. Kongen af opsal Vander sig
Jeg digter en vise paa min egen haand
Jeg beder at ingen fortænke mig kand
den er sammen sinket enfoldig slæt
Jeg kand ikke Røre ved pennen saa net.
Ekstra opplysninger