[BIN: 0410]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av C. Elling etter ukjent sanger, Sauherad, Telemark .

 Aa Ribolt var en Greve søn
-om det var med din Vilje -
han gik til Guldborg og det var i Løn,
aa der Hugen leikar for dem.
Ekstra opplysninger