[BIN: 0408]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift jan. 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Bykle, A-Agder .

4. Gullbor ho pakka i røde gullskrin
-fyri vaai -
aa Rideboll sett' 'a paa gangaren sin.
-Fyri laando so vilde vi raade. -
3. Sko hesten din aa snu hakane fram,
so ri du so lett ette skjeilands straand.
(sa smeden)
1. Eg sko føre deg paa den øy,
du ski liva aa alli døy.
2. Eg - ti de land
ser renne vin som her renne vann.
5. Du tar kji skykkje deg onde skout,
eg kjenner so væl dine ougo tvou.
6. Eg kjenner deg vi' aa eg kjenner deg maa,
eg tente din fader i 15 aar.
(dei bifala han so svært fe'n ville tigja.)
7. Aa ski gjev deg dei roue gullband,
vi' du kji bera den boi fram.
(So kjeme dei ette dei)
8. Gullbor ho bakivi oksli saag,
so saag o kje himmel men brynjune blaa.
9. Han hugger i den første flokk
so falt hendes bror med gule lokk.
10. Rideboll Rideboll still ditt svær
men kjære fader æ anna vær.
11. Rideboll Rideboll - kniv
de kostar anna min broders liv.
13. Gullbor ho heve kji halltala or
for Rideboll ha fengji sitt banasaar.
12. Aa Rideboll reiste sitt bloute svær
Ha du kje vore Gullbor du ha' de vori vær.
14. - kniv / - si' kista ditt liv.
15. Du rei igjenom den grøne lom,
der kaam kji eit or av deires monn.
(Dei kaam heim ti mor hass)
16. - eg har ikkje sett so bleg en brur.
(sei ho)
17. De maa kji ondras om ho æ bleg,
hun haver vel sett saa haard en leg.
18. Aa Rideboll døe fø hanen gol
aa Gullbor ho døe fø' upp rann sol.
Ekstra opplysninger