[BIN: 0403]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Jørund Verpe, Bø, Telemark .

  Rikeball, R. still ditt svær,
drep min faer, som eg hev so kjær.
Daa R. hørde dæ kvindeleg maal,
daa fekk 'n 15 dødeleg saar.
Ekstra opplysninger