[BIN: 0399]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Knut Dale, Tinn, Telemark .

1. Ribolt va' ein greives son um det æ eders vilje,
han gjiljar 'o Gullbor aa da i løn.
-Der kugen leika for dem.-
2. Han gjilgjer hende fra hun var et barn,
og siden til hun voksen var.
3. Aa eg sko føre deg paa de land
der aller sko kaama deg sorg i haand.
4. Du fører meg aller paa dæ land
det engang kann kaama meg sorg i haand.
5. Eg sko føre - den øy,
du ski liva aa aller døy.
6. Du fører meg - øy
eg er vel engang Gud verdig ti døy.
7. So slengjer eg ivi deg kappa blaa,
so lyfter eg deg G. paa gangaren graa.
8. Aa mig vogter fader mig - moder
mig - syster, - broder.
9. Om deg vokter di heile ætt
so fær du vel holde de du haver gjit.
10. Som di kom en stund derfra
daa va' ho G. on so gla.
11. Som di kaam paa vildan hei,
daa møtte dei den viljens greive.
12. Aa høyre du Ribolt, kjære stallbroder min.
Hor hev du naa fengje den smaadreng fin.
13. Det er min hjertens øngste broder
eg tok haanom fraa sin moder.
14. Aa R, R, du tar kje dylja fe meg,
fe G, G, fulla kjenner eg deg.
15. Eg kjenner deg kje hverken paa klæder 'ell sko,
men eg kjenner deg paa ditt fagre haar
16. Eg kjenner - haar,
siden eg tent' i din faders gaar.
17. Aa G ho tok ein gullring av sin arm
aa sette den paa greivens arm.
18. Aa høre du kjem i kvelde
du maa ikkje om meg melde
19. Eg sko kje før din fader sjaa,
kor han sko den boi faa.
20. Her sit du aa drikk mjø aa vin
mæ R. reiser mæ datteren din.
21. Aa kongen lod raabe over al sin by,
aa klæ nu eder i brynjo ny.
22. Aa klæ no eder fe - utta falsk,
fe R. æ saa haard ein hals.
23. Aa som di kaam daa paa vilden hei,
dei saag inkje kinnene fe glavind hell svær.
24. Aa hoke sko me no helle rie,
hell me sko manddig bie?
25. Her set eg deg G, onde linderot,
no vi' eg rie dine frender imot.
26. Han rei igjenom den fysste flokk
der va' begge hendes brødre mæ den gule lokk.
27. Hun rei igjennom den anden skare,
der va' henars kjære fader
28. Han rei imot den tredi lue
aa der va' daa1 de hennars kjære broder.
1de
29. Aa R, R still ditt sverd,
aa no æ min øngste broderen verd.
30. Aa R. han stakk aitt sverd ved side:
Aa kaam no G, no vilja me rie.
31. Han rei igjenom den rosenlonn,
der kaam kje eit or av haanoms munn.
32. Aa hør du R, kjære festarmann min,
kvi æ du no kje so gla som før.
33. Dæ eine æ dæ min hug æ mo
dæ andre æ dæ meg rind av blo.
34. Aa G ho tok sine snøreband
aa snørde fe bloe dæ beste ho kann.
35. Aa bure deg G. i han lite du kann,
so lite di duga dine snørebaand.
36. Aa som de kaam da ti borgarle,
der stod hanoms moder, hun 'vælte sig ve'.
37. Aa velkomen æ kjære sønnen min,
vælkaamen æ du mæ unge bruden din.
38. No hev eg kje sett so bleik ei brur,
de reiser so langt fintta gullskru(er).
39. Det er ved kje ondeleg ho æ bleik,
ho hev'e visst sett so haard ein leik.
40. Min kjære broder stod mig saa nær,
no gjev eg deg G. som eg hev so kjær.
41. Kjære min moder, du hentar meg prest
- - - - -
42. Aa R. han dødde før hanen gol,
G. hun døde før upp rann sol.
Ekstra opplysninger