[BIN: 0397]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Trond Moen, Mo? Telemark .

11. R. R, du tar inkji dylj'e fy meg,
fe eg kjenner 'a Guulbor de vene viv.
12. Eg kjennar 'a inkji paa klæi aa sko
men eg kjenner hena paa hennes gule haar
aa so hennes plomekjinn.
13. Eg tente hennes fader i 15 arr
og bar 'a so tidt fy sin fader inn.
( So ba' dei no han ville
kji seia de, hellaa ville
Ribboll hogg' 'n i hel, aa
detti lova 'n ).
14. Aa falske Paal kaam seg rians i gaar
- - -
15. Aa her sit du True drikk'e mjø aa vin,
mæ R. ri av mæ festemøy di.
16. Ja kongjen lod tromme ivi heile sin gaar
aa inkji konna han 'a G. faa.
17. Ja, no maa de klæ dikkon trugje aa inkji falsk
de kjenner 'n R, den harde hals1
1(sei falske Paal)
18. Naar dei kamm seg aat rosens lond
daa hørde dei ein hestetommel.
19. Daa hørd' 'o sin moders forgjylte lu,
som va' kji blaasen si' ho va' brur.
20. G. G.eg spyrje maa deg om d'æ din vilji,
so vi' eg gange din' frændar imot.
21. Ja om du ser meg falle
du maa inkji paa meg kalle.
22. Om du ser meg bløde
du maa inkje nevne meg til døde.
23. R. hogg i den første skare
Tru'(e) inn - onde sin gule lokk.
24. R. hogg i den anden skare
G's broder aa hendes fader.
25. R. R. still ditt svær,
bedre va' min fader vær.
26. Min øngste broder kan intet ondt gjøre
han konne sin moder tiene føre.
27. Aa dei rei gjenom den rosens lond,
der kaam inkji or av deires monn.
28. R. R. eg spyrjr maa deg,
kvi æ du kji monter som du va' før.
29. De eine æ det at jei rinder blo,
- - - - - .
30. Det andet æ det at jei skal dø
det tredie æ det at du æ mø.
31. R. kaam seg riandes i gaar
hass kjære moder ute staar.
32. Ja, no hev eg alli sett so bleik'e brur
ho va' førd av gari fe-utta gullskrud.
33. Ja du maa no kji ondras om ho æ no bleik,
ho hev vel sett paa so har 'n leik.
34. Aa kjære min moder du reier meg seng,
aa kjære - fader hjelp meg til den.
35. Aa kjære min broder du hentar meg prest
aa kjære mi moder du være meg nest.
Ekstra opplysninger