[BIN: 0394]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1906 av Rikard Berge
etter Anne Donstad, Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Naa høyrer eg min moers forgjyllande lur,
den hev kje vori blaasen si mor sto brur.
(same ettersleng som L. )
2. Naa ser eg min faers gangare graa,
den hev kje vore sela paa femten aar.
-(Fyri laando so vilja me raae.) -
3. Aa kjære min R. du stiller ditt svær,
fe ana so æ naa min faer vel vær.
4. Min broer so gjev eg mi vene møy,
fe henars kjeft so maa eg døy.
5. Aa der blei sut aa inkje gama,
der blei kjørde tri lik av garen mæ sama.
6. De eine va R, de andre hans møy,
de træe hans moer, som av sorgjen lout døy.
7. Mi syster so gjev eg min røde gullring,
fe ho græte so svart fe broer sin.
8. Mi moer so gjev eg mitt vene gullband,
fe eg hev sove so vent i henars fang.
9. Aa min broer ( = L ).
Ekstra opplysninger