[BIN: 0389]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av H. J. Aall etter Kjetil Andresen Staulen, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. Ribaalt de va naa ein greves søn
han jildre ho Gulbor, aa de va i løn.
-Der hogen leikar for deine-(Gjentages etter hvert vers)
2. Aa Gulbor aa vil du naa gjive mig tro
i et berede landaa, der vil da me bo.
3. Aa eg skaa føre deg paa de land
om de e no Eders vilje, at der sko aller komma sorg i di haan.
4. Aa eg skaa føre deg paa den ø
at du skaa liva aa aldrig dø.
5. Du fører meg aller paa de land
anuar der kan naa ei gaang komma sorg i mi haand.
6. Aa du fører meg aller paa den ø
annar eg i naa ei gaang Gud værdig at dø.
7. Aa hosse kan e naa komma avgaarde me dig
der e naa saa mange som vogtar paa mig.
8. Aa mig vogtar fader aa mig vogtar moder
Aa mej vogtar systar, aa mig vogtar broder
-om de e naa eders vilje.-
9. aa mig saa vogtar min festar man
og e naa de meste eg frygtar for ham.
10. Aa lat dei naa vaagte heile di et
om dee naa eders vilje
daa skaa du naa haalde, de du haver jet.
11. Aa naa slengjer eg giva deg kappa blaa
saa lyftar eg Gulbor paa gangaren graa
12. Aa som dei kom seg et stykje derfra
aa daa va Gulbor au saa gla.
13. Aa som dei kom seg paa vildan hejo
der nytte dei den vildans greive.
14. Aa Ribaalt, Ribaalt kjerstalsbroder min
aa heve du fengje den smaadreng fin.
15. Aa det er min kjere yngste broder
Eg tok honom ifraa sin moder
16. Du tar naa slets inkje dølja for meg,
aa Gulbor, Gulbor fulla kjender eg deg.
17. Aa Gulbor, Gulbor eg kjender deg ikje paa kleder hell sko,
men eg kjender deg paa dit fagran haar, siden eg tjente i din faers gaar.
18. Aa Gulbor ho tok ein gulring av sin arm
saa stak ho den in paa greivens arm.
19. Aa haare du kjem i kvelde
saa maa du slets inkje om meg melde.
20. Jau eg skaa naa 'kje førre din faer sjaa
for at han skaa den baar faa.
21. Aa site du der drik mjø aa vin
me Ribaalt han reisar me kjer festar møi di.
22. Aa Kongen lod raade over al sin by
aa naa maa de kle dikkon i brynjo ny.
23. Aa naa maa de klæ dikkon futta falsk
for Ribaalt de i saa haard ein hals
24. Aa Gulbor ho gloste seg at yvi hær
ho saa ikje himmel for glavin aa sver.
25. Aa Gulbor, Gulbor ska me naa rie
hel skaa me mandeleg bie.
26. Aa Gulbor, Gulbor mi brur saa ømme
aa haalt naa begge eders heste i tømme.
27. Aa naa set eg deg Gulbor under lindar redt
fe naa, vi eg rie din frender imot.
28. Aa Gulbor, Gulbor om du ser meg falde
saa maa du slets inkje paa meg kalde.
29. Aa Gulbor, Gulbor om du ser meg bløde,
saa maa du slets inkje nemne meg til døde.
30. Saa rei han igjenom dei første flaak
aa der va begge hennes brødre med gule lokk.
31. Saa rei han igjenom den anden skare
aa der va hendes kjerest og fader.
32. Saa rei han igjenem den tredie lue
aa der va hendes kjer yngste broder.
33. Aa Ribaalt, Ribaalt stil dit sver
min yngste broder e annar vær.
34. Aa Ribaalt han stak sit sver ved side
aa Gulbor, Gulbor naa vi me rie.
35. Saa rei han igjenem den rosens lun
der komkje et ord af honoms mund.
36. Aa Ribaalt, Ribaalt, fe er'u naa saa mo
jau de'kje undeleg om eg e mo av mig som rinder saa mykje blo.
37. Aa Gulbor ho tok sine snøreban
saa bat ho dei ikring Ribaalt arm.
38. Aa gud bære deg, Gulbor, saa lite du kan
Saa liti, duga din snøreban.
39. Aa som dei kom te jublan le,
der møtt'n sin broer aa moer me.
40. Men kjere min broer vi du hente meg prest
saa skaa du faa den unge brur, som eg heve fest.
41. Men Ribaalt han dødde, før hanen gol
aa Gulbor ho dødde før solen rann up.
Ekstra opplysninger