[BIN: 0388]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johannes Skar etter ukjent sanger, Setesdal .

1. Venerus tener i Kungjens Gaar'
i nie Vintra aa so eit Aar.
-Du e den eg hev tinga i min Ungdom .-
2. Han tener 'kji for noko onno Løn
ell for Fruga Gullbjor, hu e so skjøn
3. Gullbjør aa Venerus sat ovenfor Bor,
dei tala so mangt eit Loyndoms Or'
4. Aa høyre du, Gullbjor, ko eg spyr'e deg:
vi du 'kji av Gari burtrie me meg.
5. Koss kan eg av Gari burtrie me deg;
her e so mange som voktar meg.
6. Meg vogtar Fader aa meg vogtar Moder,
meg vogtar Syster aa meg vogtar Broder.
7. Meg vogtar Hertug Nils, min Festarmann,
de meste eg frygtar de e for han.
8. Aa lat dei no vogte dei vogte maa;
no ri'e mi av Gari mens Natten gaar paa.
9. Venerus stelte sin Foli so spak,
so sett' an Fru Gullbjør enn-me sett Bak.
10. Venerus ri' av Gari so raskt,
at Jorden bugnede ved og brast.
11. Men daa dei kaam paa Hede,
der møter dei falske Paal Greve.
12. Høyre du Venerus ko eg spyr'e deg,
kori hev du stole den du hev me deg.
13. De e inkji noko stoli Viv;
men de e mi Syster unde Li.
14. De e no ingjo stole Møy;
men de e mi Syster unde Øy.
15, Fru Gullbjør du tar inkji skjyggje unde Skjinn,
eg bar deg so tidt for din Fader inn.
16. Fru Gullbjør du tar inkje skjyggje unde Skaut,
eg kjenner so vel dine Augu tvau.
17. Aa Venerus tok'n Gullring av sin Arm,
aa satte den paa den Greves Haand.
18. I hvor du rider om Kvelle,
du maa ei noget om os melde.
19. Men falske Paal Greve han rei aa an rendi,
sin fjortenaars Fole han derved sprengdi.
20. Her sit du, Hertug Nilsson, drikk'e Mjø aa Vin,
aa Venerus rie bordt me Festarmø din.
21. Aa falske Paal, eg vi deg slett inkje tro,
her e so mange du hev logje paa.
22. Dei leita uti, dei leita inni,
men Gullbjør kunne dei inkji finne.
23. Hertug Nilsson fram yve Bori sprang,
so Mjø aa Vin ifraa Føtann 'ass rann.
24. Aa Kungjen ropa yve all sin Gaar:
Statt upp atten Tusen aa klæ dykk i Staal.
25. De sprette Brynja foruten Fals,
for Venerus hev so har 'n Hals.
26. Men daa dei kaam at Rosann' Lund,
daa lysta dei tvo unge aa kvile en Stund.
27. Dei plukka der Blekkji aa Figenblad
aa gjore seg der ei Kvileseng utav.
28. Men daa dei laag der aller best,
daa høyrd' 'ei Maali av Fai sins Hest.
29. No høyr' eg min Faders Fole-maal;
vel femten Aar se an Soli saag.
30. No høyr eg min Moders forgjylte Lu;
han hev kji vore blaasen si 'u sto Brur.
31. Fru Gullbjør saag seg tebake der,
daa saag 'u sin Faders Folkefær.
32. Aa ska mi no skamdeleg rie,
ell ska mi mandeleg bie.
33. Mi vi inkje skamdeleg rie,
Men mi vi mandeleg strie.
34. Venerus kasta Bryngja um hviden Hals,
Aa Gullbjør sprett' æ foruden Fals.
35. So satte han Fru Gullbjør i Egetop,
saa høit at ingen Mann saa derop.
36. Saa tog 'an Hatten i sine Hænder
og bad dem saa alle freden vende.
37. Saa greb han Sværdet med begge sine Hænder,
og bad dem saa alle mandeleg stande.
38. Aa Venerus hoggji i den fysti Skari;
der faldt fem hendes Brødre og hendes Fader.
39. Aa Venerus hoggji i den airi Flokk,
der faldt Hertug Nilsson me sin gule Lokk.
40. Venerus hoggji te 'an gjoris mo
han sto ti Kness i Manneblo.
41. Venerus hoggji te 'an gjoris trøytt,
ja ti an ha dei adde øydt.
42. Venerus saag seg atter-over bak,
saag an falske Paal Greve undi Eikje sat.
43. So monne han at hannem med Sverdet hytte,
aa falske Paal Greve faldt i tusen Stykkje.
44. So hoggji an falske Paal Greve so smaa,
som de minste Lauv unde Eikje laag.
45. So lyfst' an Gullbjør av Egetoppen ne
aa sett' o so venleg upp-aa sitt Kne.
46. Gullbjør klappa Venerus paa hviden Kind:
No hev du slåe Dusten, Allerkjærasten min.
47. Aa Venerus stelte sin Fole so spak,
so sett' an Gullbjør upp-me sitt Bak.
48. Aa Venerus kaam der riand i Gaar',
hans kjære Moder uti for an staar.
49. Aa høyre du Venerus, Kjær-sonen min,
kor hev du fengje de vene Viv.
50. De hev eg tekje i Kungjens Gaar'
me kvasse Spjut aa me kvassen Staal
51. Aa Venerus helt so vel sin Tro,
Maanesdagjen deretti let an Bryddaupi bo.
Ekstra opplysninger