[BIN: 0384]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1878 av H. Skogen etter Ole H. Sjaaberg, Bøherad, Telemark .

1. Han. Gullborg ! Gullborg! gjev meg din tru
-Om dæ va mæ din Vilja! -
Et bore Land ska dei fore bei.
-Aa Hujen leikar for dom.
2. Eg ska føre deg paa den Øi
Som du ska leva aa aller døi.
3. Ho. Nei aller du føre meg paa den Øi
For eg æ skuldig Gud aa døi.
4. Han. Der vedt' kje ana gros hel' Land
Der gjol' kje ana Fugl hel Gauk.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M.Moe 70, ark 17a