[BIN: 0383]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1900 av Moltke Moe etter G. Hovrerak, Bygland, Setesdal .

1. V. han tener i kungens går
i nie vintre å så ett år.
-Du va den, du va den eg ha tinga i min ungdom. -
2. Han tener der inkje fyr onnar løn
enn fyr a fru Gullbjør ho æ so skjøn.
3. "Høyr du fru G. hot eg spyr'e deg,
tor'e du av gari bortrie mæ meg?"
4. "Koss tor eg av gari bæstrie mæ deg.
her æ no so mange som voktar meg.
5.Å meg voktar fader og meg voktar moder
å meg voktar syster å min broder.
6. Meg voktar hertug Nilsson, min festarmann,
dæ meste eg reist, dæ æ fyr han.
7. "Fru Gullbjørg, du pakkar ditt gull uti skrin,
alt mæ eg salar ut gangaren min."
8.Å Venerus han stilte sin gangari spak,
så sette han fru G. upp mæ sitt bak.
9.Å V: han rie utav gari so brott
at joræ ho revna derved å brast.
10.Å V. han rei utav gare so friskt
at lauvi dæ louste av blad å av kvist.
11. Men då dei kåm på ein stor hede
då trefte dei han falske Pål greve.
12. "Hør du dæ, du Venerus, synnen min,
kor heve du stole ditt vene viv?
13. "Dæ' æ inkji noko stoli viv
men dæ æ mi syster, ho æ so fin.
14. Dæ æ no - stole møy,
men - syster innunde øy.
15. "Fru Gullbjør du tar inkji skyggje under skinn,
eg bær den so tett fyr din kjære fader inn."
16. Fru G. du tor - skyggje under skaut,
eg kjenner so væl dine augo tvaa.
17. So tok ho ein ring utav sin fing
å satte den på den greves hånd.
18. "Hvor du rider å kjem i kvelde,
so må du slett intet om oss to melde."
19. Men då dei kåm at rosanlund
då lyster dei tvo unge å kvile ei stund.
20. So plukke dei seg figenblad
å gjore seg der ei kvile utan.
21. Men falske Pål han gjore bå rei å rende,
sin gode grå ganger han derved sprengde.
22. "Hertug Nilsson, sit du inne drikk mjø å vin,
å V. rei av gari mæ festemøye di."
23. "Å falske Pål greivi, eg vi deg kje tru,
her æ so mange du hev logje på."
24. Dei leita uti å dei leita inni,
men Gullbj. å V. konn' ingjen finne.
25.Å kungen send' bud over heile sin går:
statt upp atten tusen å klæ dikkon i stål!
26. So spritter de' brynja fyrutta fals,
for V. hev so har ein hals.
27. Hertug Nilsson han fram ifrå bori sprang
so mjø å vin framfor føtann hass rann.
28. Då dei sov no som allebest
so høyrde ho måli på far sins hest.
29. G. klappa V. på kviden kinn:
Nu vågner du upp allerkjæresten min.
30. No høyre eg min faders folemål,
her æ 15 år si' han solæ såg.
31. No høyr eg min moders forgjylte lur,
han he' kji bli' blåsen si' ho var brur.
32. Kvor ska me no skamleg rie
kvor ska me no mannleg strie ?
33. "Me vi no kje skamleg rie,
men me vi us manneleg strie.
34. So kasta han brynja um kristen hals,
å G. ho sprette fyr.
35. So lyft 'an G. i egetoppen upp
so høit at ingen konn' se derop.
36.Å V. tok svæde' i venstre hende
å ba at dæ ville sin vrede vende.
37. Men ti svara kungen i skarlagen rød,
"Nei no ser du, V. din visse død!"
38. V. tok svæde' i høire hende
å ba at de' ville manneleg stande.
39. Fyr østen red han inn og fyr vesten red han av
der falt fem tusen i dæ fyrste slag.
40. Fyr vesten - og fyr østen -
der falt 5000 i dæ ander slag.
41. So hoggje han i dæ første skare:
der falt 5 av hennes faibrør å så hennes kjær fader.
42. So hoggje - anden flokk,
der falt hertug Nilsson mæ sin gule lokk.
43. V. hoggje ti han gjorest mod,
han rei ti knes uti kjæmpeblo.
44.Å V. - gjorest trøyt
ti han hae dei adde oytt.
45.Å V. han såg seg atterover bak,
såg han falske Pål greivi under eikjæ han sat.
46. So monne han mæ sverdet åt falske Pål hytte,
so falske Pål falt uti tusene stykkje.
47. So hoggje han falske P. der so små
som dæ minste lauv onder Rikji låg.
48. So lyfte han G. av egetoppen ne
å sette 'a så venleg uppå sitt kne.
49. G. klappa V. på hviden kinn:
No hev du stae dusten, allerkjærasten min!
50.Å V. han stillte sin foli spak
so satte han æ G. uppmæ sitt bak.
51.Å V. han kom no rians i går,
hans gamle moer ho for han står.
52. "Å hør du V., synnar min:
kor hev du fengje dæ vene viv?
53. "Den har eg tekje utav kungens går
mæ kvasse spjut å mæ kvasse stål."
54. V: helt no so ved sine or,
då månadsdagjen kåm, let han bryddaupi bo.
Ekstra opplysninger